Klassiska Kina 27 april - 7 maj 2004 resa anordnad av Contour, Örebro
Bilder tagna av Nils-Göran Strömberg